Corona

Corona is ondertussen niet meer weg te denken uit ons leven sinds we in maart ermee geconfronteerd zijn geworden. Ook voor ons is het een hele aanpassing om het dansen op een COVID-vrije manier te doen. Daarom hebben we zelf een aantal maatregelen genomen om er voor te zorgen dat de essentie van onze dansgroep behouden blijft namelijk het dansen vol plezier en zonder druk!

Kinderdans

 • We dansen met de groepen in hun eigen bubbel. Hierbij werken we met 4 groepen (Kriebels, Spetters, Stars en Youngsters) die apart de zaal zullen betreden en terug verlaten.
 • Ouders zetten de kinderen af en betreden de school enkel met een mondmasker.
 • Voor de Kriebels is er slechts 1 ouder toegelaten om aanwezig te zijn tijdens de les.
 • Voor nieuwe Spetters en Stars mag er tijdens de proeflessen 1 ouder aanwezig zijn. Andere ouders vragen we om de kinderen buiten de zaal af te zetten en op te halen.
 • De Youngsters (12+) dansen momenteel niet vanaf 29/10/2020. Van zodra de maatregelen het toelaten volgen zij de overige regels.
 • De Youngsters (12+) komen toe met een mondmasker en zullen ook wachten met mondmasker aan tot de les begint.
 • Bij eerste deelname zal er een inschrijvingsformulier moeten ingevuld worden met de gegevens van het kind en de ouders. Dit kan zowel online (via QR-code) als op papier. We houden een wekelijkse aanwezigheidslijst bij van de kinderen en ouders.
 • Bij het toekomen en weggaan zullen de kinderen hun handen ontsmetten.
 • Er wordt een zone afgebakend voor de dansleiding waar noch kinderen noch ouders zijn toegelaten. Ouders worden door dansleiding of ondersteuning aangesproken met een mondmasker.
 • De danslessen van Spetters, Stars en Youngsters bevatten een pauze waarbij de kinderen hun eigen drinken meenemen dat duidelijk herkenbaar is voor hen.
 • Het dansen met materialen wordt tot een minimum beperkt maar indien dit toch gebeurt, zal het materiaal slechts in 1 groep gebruikt worden. Het materiaal wordt door 1 persoon aangereikt en terug afgegeven aan dezelfde persoon.
 • De dansjuffen zelf dragen mondmaskers tijdens de les. De Youngsters mogen dragen dit ook allemaal ongeacht ze 12+ zijn of niet.
 • Kinderen mogen enkel deelnemen aan de dansles op voorwaarde dat ze geen symptomen van Covid-19 hebben gehad 14 dagen voor de les.
 • Wij houden een lijst bij met aanwezige kinderen. Wij verwachten dan ook van jullie dat van zodra een kind ziek wordt in de week na de dansles dit direct te melden zodat wij de overige ouders kunnen verwittigen.
 • Het gebruik van het toilet wordt tot een minimum beperkt, er mag slechts 1 persoon per keer binnen. Er wordt steeds gebruik gemaakt van hetzelfde toilet. Dit wordt na de les door de leiding gedesinfecteerd.
 • Ouders mogen de speelplaats niet betreden, zij zetten hun kind af aan de poort.
 • Na de dansles vragen we jullie als ouders om niet te blijven hangen of napraten aan de poort. Dit om een vlot verloop van de groepen te kunnen voorzien
 • Na de les zullen de aangeraakte oppervlakken worden gedesinfecteerd, dit voor het begin van volgende les en op het einde van de dansronde.

WereldDans

 • Vanaf heden 29 oktober 2020 worden de lessen WereldDans opgeschort tot nader order van de regering uit daar we allen +12 jaar zijn. Nadien gelden onderstaande regels.
 • De dansers komen toe met een mondmasker en zullen ook wachten met mondmasker aan tot de les begint.
 • Bij eerste deelname zal er een inschrijvingsformulier moeten ingevuld worden met de gegevens van de dansers. Dit kan zowel online (via QR-code) als op papier. We houden een wekelijkse aanwezigheidslijst bij van de aanwezigen
 • Bij het toekomen en weggaan zullen de dansers hun handen ontsmetten.
 • Er wordt een zone afgebakend voor de dansleiding waar geen dansers zijn toegelaten.
 • Dansers worden door dansleiding aangesproken met een mondmakser.
 • Tijdens de les wordt een mondmasker gedragen door zowel de dansers als de dansjuffen.
 • De dansles bevat een pauze waarbij de dansers hun eigen drinken meenemen dat duidelijk herkenbaar is voor hen.
 • Dansers mogen enkel deelnemen aan de dansles op voorwaarde dat ze geen symptomen van Covid-19 hebben gehad 14 dagen voor de les.
 • Wij houden een lijst bij met aanwezige dansers. Wij verwachten dan ook van jullie dat van zodra je ziek wordt in de week na de dansles dit direct te melden zodat wij de overige dansers kunnen verwittigen.
 • Het gebruik van het toilet wordt tot een minimum beperkt, er mag slechts 1 persoon per keer binnen. Er wordt steeds gebruik gemaakt van hetzelfde toilet. Dit wordt na de les door de leiding gedesinfecteerd.
 • Na de dansles vragen we jullie om niet te blijven hangen of napraten aan de poort.
 • Na de les zullen de aangeraakte oppervlakken worden gedesinfecteerd.