Prijzen

Een dansjaar loopt van september tot juni. Tijdens de schoolvakantie wordt er niet gedanst.

Kriebels : 55€/jaar
Spetters : 60€/jaar
Stars : 70€/jaar
Isradans of Werelddans : 75€/jaar
Isradans en Werelddans : 100€/jaar
Steunend lid: 25€/jaar

Als steunend lid ben je aangesloten bij onze  vereniging maar volg je geen danslessen. Je wordt op de hoogte gehouden van alle leuke activiteiten die we  organiseren doorheen het jaar en bent daar uiteraard ook van harte welkom!

Wanneer er meer kinderen uit hetzelfde gezin dansen, krijgt ieder volgend lid 10€ korting op het lidgeld.
Maatschappelijk kwetsbare gezinnen krijgen eveneens een korting hiervoor
contact op via info@dansjemee.be