Just for fun.

Corona

Corona is ondertussen niet meer weg te denken uit ons leven sinds we in maart ermee geconfronteerd zijn geworden. Ook voor ons is het een hele aanpassing om het dansen op een COVID-vrije manier te doen. Daarom hebben we zelf een aantal maatregelen genomen om er voor te zorgen dat de essentie van onze dansgroep behouden blijft namelijk het dansen vol plezier en zonder druk! Ook voor schooljaar 2021-2022 nemen we nog een aantal maatregelen.

Kinderdans

 • De ouders mogen terug op de speelplaats komen. Er wordt wel gevraagd om bij betreden en verlaten van de speelplaats een mondmasker te dragen. Ook in de schoolgebouwen dient een mondmasker gedragen te worden door de ouders.
 • Voor nieuwe kinderen mag er tijdens de proeflessen 1 ouder aanwezig zijn. Andere ouders vragen we om de kinderen buiten de zaal af te zetten en op te halen.
 • Bij eerste deelname zal er een inschrijvingsformulier moeten ingevuld worden met de gegevens van het kind en de ouders. Dit kan zowel online (via QR-code) als op papier. We houden een wekelijkse aanwezigheidslijst bij van de kinderen en ouders.
 • Bij het toekomen en weggaan zullen de kinderen hun handen ontsmetten.
 • Er wordt een zone afgebakend voor de dansleiding waar noch kinderen noch ouders zijn toegelaten. Ouders worden door dansleiding of ondersteuning aangesproken met een mondmasker.
 • De danslessen van Spetters, Stars en Youngsters bevatten een pauze waarbij de kinderen hun eigen drinken meenemen dat duidelijk herkenbaar is voor hen.
 • Het dansen met materialen wordt tot een minimum beperkt maar indien dit toch gebeurt, zal het materiaal slechts in 1 groep gebruikt worden. Het materiaal wordt door 1 persoon aangereikt en terug afgegeven aan dezelfde persoon.
 • De dansjuffen zelf dragen mondmaskers tijdens de les zolang zij dit nodig achten (gezien hun werk met risicopatiĆ«nten).
 • Kinderen mogen enkel deelnemen aan de dansles op voorwaarde dat ze geen symptomen van Covid-19 hebben gehad 14 dagen voor de les.
 • Wij houden een lijst bij met aanwezige kinderen. Wij verwachten dan ook van jullie dat van zodra een kind ziek wordt in de week na de dansles dit direct te melden zodat wij de overige ouders kunnen verwittigen.
 • Na de les zullen de aangeraakte oppervlakken worden gedesinfecteerd, dit voor het begin van volgende les en op het einde van de dansronde.

WereldDans

 • De dansers komen toe en vertrekken met een mondmasker.
 • Bij eerste deelname zal er een inschrijvingsformulier moeten ingevuld worden met de gegevens van de dansers. Dit kan zowel online (via QR-code) als op papier. We houden een wekelijkse aanwezigheidslijst bij van de aanwezigen
 • Bij het toekomen en weggaan zullen de dansers hun handen ontsmetten.
 • We dansen zonder mondmasker en zonder handen geven. Wie wenst, kan een mondmasker dragen.
 • De dansles bevat een pauze waarbij de dansers hun eigen drinken meenemen dat duidelijk herkenbaar is voor hen.
 • Dansers mogen enkel deelnemen aan de dansles op voorwaarde dat ze geen symptomen van Covid-19 hebben gehad 14 dagen voor de les.
 • Wij houden een lijst bij met aanwezige dansers. Wij verwachten dan ook van jullie dat van zodra je ziek wordt in de week na de dansles dit direct te melden zodat wij de overige dansers kunnen verwittigen.
 • Na de les zullen de aangeraakte oppervlakken worden gedesinfecteerd.